KIEK ES, Erfgoededucatie
 
(Advertentie)
KEK aanbod voor scholen Zuidoost Friesland

AlleskAn is een culturele onderneming voor kunst en educatie in Zuidoost Friesland.

 

AlleskAn biedt: 

       

• Kunst: tentoonstellingen in Kunstlokaal ?8, kunstateliers en beeldentuin

       

• Ontwerp: ruimtelijk en grafisch

       

• Scholing: kunsteducatie op maat voor het onderwijs, workshops en creativiteitstrainingen voor particulieren en bedrijven

 

AlleskAn is gevestigd in de voormalige mr. J.B. Kanschool te Jubbega-Schurega.

Het gebouw is een Rijksmonument met een bijzondere geschiedenis, die symbool staat voor het recht op onderwijs en ontwikkeling. De naam AlleskAn verwijst naar dit historisch gegeven. AlleskAn laat zich niet leiden door beperkingen maar gaat uit van mogelijkheden. AlleskAn is een initiatief van Marcel Prins, beeldhouwer en ruimtelijk ontwerper en Birgit Speulman, grafisch kunstenaar en coördinator kunsteducatie.

 

  

Wij werken op maat van de school. In overleg kiezen we een thema en stellen leerdoelen vast. Daarbij bedenken we beeldende lessen met kunst als inspiratiebron en het leerproces van de kinderen als leidraad. In onze lessen is veel ruimte voor dialoog, interactie en reflectie. Het creatieve proces waarin kinderen onderzoeken wat ze willen maken, hoe dat kan en hun reflectie op dat proces vinden wij veel belangrijker dan het knutselen van een van tevoren vastgesteld eindproduct.

We kunnen vanuit ons vak een impuls geven die doorwerkt bij taal, rekenen en wereldoriëntatie. We verbinden vakgebieden door als het ware een vergrootglas te leggen op verschillende aspecten van het werk van de kinderen tijdens het maakproces. We benadrukken nieuwe woorden, laten de kinderen begrippen uit het rekenboek in de praktijk ervaren, benoemen technische problemen, leggen verbanden met andere tijden en plaatsen. Daarbij verliezen we de kunst niet uit het oog.

 

(Advertentie)

 

Hoe waardeer je verwondering, betrokkenheid, enthousiasme, passie? Hoe meet je de unieke ervaring van zelf doen en ontdekken? Hoe stel je een cijfer vast voor de magie die je ervaart als je geraakt wordt door kunst? Een maat daarvoor bestaat niet. Toch kunnen we aantonen wat de waarde is van cultuureducatie voor kinderen. Om dat te laten zien en mee te laten beleven maken we verslagen, beschrijven we onze ervaringen en brengen deze tussen het lesgeven door in beeld.